RRE

RRE

Ürünün dönüşü esnasında taze hava ve egzoz havası düz ve ondüleli finlerin arasındaki boşluklardan geçer ve ısı ve/veya enerji transferi gerçekleşir.

Ürün gruplarımızda duyulur (condensation) ve toplam enerji (sorption) olmak üzere iki tip bulunmaktadır.

Duyulur tipte iki hava arasında sadece ısı transferi yapılır, nem alışverişi sadece kış şartlarında yoğuşma nedeniyle kısmen olur. Toplam enerji tipinde ise iki hava arasında yaz kış ısıyla birlikte enerji (nem) alışverişi yapılır. Yüksek verimlilik, hava akımları arasındaki mesafenin çok yakın olması, iki havanın birbirlerine düşük oranda karışması, hareketli parçalar döner ısı geri kazanım eşanjörlerinin genel özellikleridir.

Isı ve enerji kazancı, nem alışveriş, verim, basınç kayıpları, hava debisi, kışın yoğuşan nemin donma riski gibi teknik özelliklerin hesapları büyük hassaslıkla bu amaçla üretilmiş programlarla firmamızda yapılır.

Duyulur tiplerde kışın atılan havanın nemi finlerde yoğuşur, donma riski nedeniyle eşanjör veriminin azalması ve eşanjörün hasar görmesini önlemek için donma engellenmelidir. Toplam enerji tiplerinde bu risk daha az olmasına karşın dikkate alınmalıdır.

Standart olarak teker genişliği 200 mm , ondüle hatveleri 1,7 mm ve 2,1 mm’dir. İstek halinde farklı genişlik (250 mm) ve ondüle hatvesi (2,5 mm ) ile imalat yapılabilir.

Mekanik Özellikler

Duyulur tipte finler standart olarak alüminyumdur, istek halinde endüstriyel olarak epoksi veya hidrofilik kaplamalı olabilir. Toplam enerji tipinde finler kimyasal kaplı alüminyumdur. Çerçeve ve kapaklar galvaniz sac veya istek halinde alu zinc olabilir.Ürünler standart olarak süpürme sektörü olmadan üretilir, istek halinde süpürme sektörü eklenir. Nominal teker devri duyulur tip için 12 d/d ve toplam enerji tipi için 18d/d’dır. Standart olarak 230V 1Ph 50Hz motor kullanılmakta olup, 400V 3ph 50Hz vb. motorlar istek halinde sisteme dahil edilir.

Adlandırma: RRE 1000 200 2 CA

RRE: Döner ısı geri kazanım eşanjörü
1000: Teker dış çapı, maks 3200mm
200: Teker genişliği, standart olarak 200 mm, opsiyonel olarak 250 mm
2: Ondüle hatvesi, standart olarak 1:1,7mm veya 2:2,1mm, opsiyonel olarak 2,5mm
CA: Duyulur (Yoğuşmalı) tip , S3 : Toplam enerji tipi
L x W x H: Boyutlar mm

Rotoseal Sızdırmazlık Sistemi;

Rotorlu ısı değiştiricilerinde hava kaçağını minimize etmek önemli bir problemdir ve bunun için sızdırmazlık sistemi kullanılır. Fırçalı sızdırmazlık elemanları bu konuda çok, güvenilir ve uzun ömürlüdür. Değişimleri kolaylıkla yapılabilir. Fırçanın konumu vidalar yardımı ile ayarlanabilir. Ürünlerimizde fırçalı sızdırmazlık elemanları rotor çevresi ve gövde destek elemanı boyunca kullanılır.

Related Articles