RAC

RAC

İki veya daha fazla sayıda batarya, devridaim pompası ve kontrol sistemi yardımıyla egzoz hava ile taze hava arasında ısı alışverişi, dolayısıyla ısı geri kazanımı sağlar. Duyulur tip ısı eşanjörüdür. İki hava arasında ısı alışverişi yapılır, nem alışverişi yoktur. Taze hava ve egzoz hava konumları birbirinden uzak olabilir, iki havanın karışmaması, hareketli parçanın olmaması tipik özellikleridir.

İki ve daha fazla sayıda bataryanın ısı kazanımı, sıcaklılık verimi, hava ve su tarafı basınç kayıpları, hava ve devridaim sıvısı debisi, kışın yoğuşan nemin donma riski hesapları bu amaçla üretilmiş programlarla firmamızda yapılır. İstenen sıra sayısında, fin geometrisi şaşırtmalı veya düz yapılabilir. Batarya boyları 12m’yi, yüksekliği 3m’yi bulabilir. Isıtma ve soğutma bataryalarımız EUROVENT sertifikalıdır.

Kışın atılan havanın nemi batarya finlerinde yoğuşur, eşanjör veriminin düşmesini ve eşanjörün hasar görmesini önlemek için yoğuşan suyun donması engellenmelidir. Devridaim sisteminde su veya donmayı önlemek için glikollu su kullanılır.

Mechanical Properties:

Finler standart olarak alüminyumdur, istek halinde marin aluminyum, endüstriyel olarak epoksi veya hidrofilik kaplamalı olabilir. Borular bakırdır. İstek halinde kalaylı bakır veya aluminyum gibi malzemelerden yapılabilir. Çerçeve galvaniz sac, alaşımlı alüminyum , paslanmaz vs özel malzemelerden yapılabilir. Komple eşanjör boyanabilir. Giriş ve çıkış kollektör boruları dişli veya flanşlı olabilir.

Related Articles