EA-PC / EB-PC

CO2 Uygulamaları İçin Soğuk Oda Pump Evaporatörleri

EA-PC / EB-PC

ED-DC

CO2 Uygulamaları İçin Çift Üflemeli DX Evaporatörler

ED-DC

EB-DC

CO2 Uygulamaları İçin DX Evaporatörleri

EB-DC

EG-DC

CO2 Uygulamaları için Köşe Tavan Tipi Dx Evaporatörler

EG-DC

KC-GC

V Tipi Gaz Soğutucular

KC-GC