Kalite Politikamız

KARYER,  Kalite Politikasını    

 • Koşulsuz müşteri memnuniyeti,
 • Zamanında mamul teslimatı,
 • İlk defada doğru ve zamanında üretim,
 • Tüm personelin iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayarak, güvenli ve huzurlu bir ortam yaratmak,
 • Üretim ve kontrol araçlarının periyodik bakımlarını yaparak hatalı üretimi azaltmak,
 • Eğitim faaliyetleri ile hatalı üretimi azaltmak ve verimliliği arttırarak maliyetleri düşürmek.
 • Faaliyetlerimiz ile ilgili potansiyel riskleri önceden belirlemek, çevreye verilmesi muhtemel zararları önlemek ve çevre kirliliğine neden olmamak,
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek; sağlığını korumayı, meslek hastalıklarını, iş kazalarını ve yaralanmaları önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri almak, riskleri kontrol altında tutmak,
 • Tüm süreçlerde ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uymak,
 • Müşterimizin, tüm istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte, sürekli güvenilir ve aynı kalitede ürünler üretmek. firma çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirme sağlamak,
 • Çok yönlü iletişimi sağlayarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi taahhüt ederiz

olarak belirlemiş ve organizasyonunu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ve ISO 27001 sistemlerine göre yapılandırılmıştır.

Yönetim sistemlerinin, şirketin en alt kademesinden, en üst kademesine kadar tüm birim ve bölümler arasındaki iletişimin sağlamlığı ve sorumluluğunu bilen ve bunları yerine getiren ekiple sağlanacağını düşünen KARYER üst yönetimi, kalite dünyasında personelinin istek ve desteğiyle en üst noktalara ulaşabileceğini çok iyi bilmekte ve kalite yolculuğunda tüm personelinden gerekli iyi niyet ve desteklerini beklemektedir.

Kalite yolculuğunda en üst noktada buluşmak dileğiyle.