Karyer "ICCI 2007" Fuarında

Karyer’in de katılımcı olarak yer aldığı ICCI 2007, 13. Uluslararası Enerji Kojenerasyon ve Çevre Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, 30-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenmiştir. Konferansın bu seneki ana teması “Enerjide Sürdürülebilirlik ve Küreselleşme: Verimlilik, Emisyonlar, Yeni Piyasa Oluşumları” olarak belirlenmiştir. Konferans ve sergi hakkında daha geniş bilgi için www.icciconference.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Stand no: F8